Hoạt động phong trào của chi đoàn trường Tiểu học và THCS Tiên Hải, Hà Tiên, Kiên Giang.